Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Räsänen: Sjöutbildningen inom Gränsbevakningsväsendet stannar i Porkala

Inrikesministeriet 22.1.2013 14.16
Nyhet

Inrikesminister Päivi Räsänen har gett Gränsbevakningsväsendet i uppgift att fortsätta beredningen för att flytta Gräns- och sjöbevakningsskolan till Imatra, men med det undantaget att sjöutbildningen stannar i huvudstadsregionen, närmare bestämt i Porkala. Idag har Sjöutbildningen och skolans stab befunnits sig i Esbo, medan huvudparten av gränsbevakarutbildningen sker i Imatra.

- Gränsbevakningsväsendet måste spara 28 miljoner euro under de närmaste åren och då måste man se över fastighetsmassan. En del i sparpaketet är att flytta Gräns- och Sjöbevakningsskolan till Imatra, genom att avstå från fastighetsmassan i Esbo kan vi spara omkring en miljon euro årligen, säger inrikesminister Päivi Räsänen.

Räsänen menar att ändringen inte kommer att bli stor för sjöutbildningens del. - Det avgörande för beslutet var att se till att Sjöbevakningsutbildningen också i framtiden ska genomföras i skärgårdsmiljö. I Imatra fanns inte dessa förutsättningar.
- Att stanna kvar i huvudstadsregionen gör att förändringarna till nuläget inte blir så stora. Sjöbevakningsutbildningens främsta samarbetsparters finns inom ett relativt kort avstånd. På det sättet garanterar man en smidig fortsättning på sjöbevakningsutbildningen, säger Räsänen.

- Jag har gett Gränsbevakningsväsendet i uppdrag att bereda flytten av skolan så att Sjöutbildningen stannar i huvudstadsregionen och i framtiden använder sig av Gränsbevakningsväsendets befintliga fastighetsmassa i Porkala, säger Räsänen.
 

I Porkala finns förutom fastigheter också god brygganläggning. Esboenheten har också hittills använt sig av Porkala som utgångspunkt för sina övningar. Flytten av Gränsbevakningsskolans Esboenhet sker under 2014.

Tilläggsinformation: Specialmedarbetare Niklas Andersson 071 878 8213
 

Tillbaka till toppen