Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Nya områden i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 11.27
Pressmeddelande 12/2022

Det har fogats tre nya områden till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse. Genom förordningen utvidgas dessutom vissa områden som omfattas av begränsningar. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2022.

De nya områdena i förordningen är Jyväskylä nya fängelse, Kalajoki hamn och Sillböle bassäng. Begränsningsområdena utvidgas när det gäller Karleby hamn- och storindustriområde och områden för republikens presidents tjänstebostäder i Helsingfors och Nådendal medan begränsningsområdet minskas kring Kervo fängelse. Det nedlagda fängelset i Laukaa ska inte i fortsättningen omfattas av begränsningar av trafik och vistelse.

Genom inrikesministeriets förordning, som utfärdas med stöd av polislagen, kan trafik eller vistelse begränsas i ett objekt eller i dess omgivning på grund av den fara som objektet utgör eller utsätts för. Det är förbjudet att färdas eller vistas i ett område som omfattas av begräsningar utan tillstånd av verksamhetsutövaren i området. Genom förordningen kan det också förbjudas att föremål som äventyrar säkerheten förs till området. Den som bryter mot en begränsning kan dömas till böter. Efter att ändringen av förordningen träder i kraft finns det sammanlagt 130 områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten eller egendomen i objektet eller att skydda människor som vistas i eller utanför objektet. I de objekt som omfattas av begränsningarna av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker och man måste känna området mycket väl om man rör sig där. I förordningen förutsätts det att det objekt som omfattas av en begränsning tydligt märks ut och att de områden som med tanke på användningsändamålet är de mest centrala vid behov inhägnas.

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]

 
Tillbaka till toppen