Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Österbotten söks av fem personer

Inrikesministeriet 25.5.2020 14.46
Pressmeddelande 52/2020

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Österbotten söktes inom den utsatta tiden av fem personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 1 augusti 2020 för en tidsperiod på fem år.

Följande personer söker tjänsten:

  • Jukka Ahlberg, generalstabsofficer
  • Kari Keski-Opas, juris kandidat
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Sayani Mukherjee, Master of Technology
  • Kari Puolitaival, juris kandidat

Polischefen leder polisinrättningens verksamhet samt ansvarar vid sidan om verksamheten även för dess effekter, utveckling och förutsättningar samt för de interna tjänsterna. Polischefen har bland annat till uppgift att ansvara för fastställandet av polisinrättningens strategi, för den strategiska ledningen, för polisinrättningens verksamhetsförutsättningar, för samordningen av dess verksamhet och ekonomi och för beredskapen inom polisinrättningen.

Polisinrättningen i Österbotten har till uppgift att inom sitt ansvarsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggandet och utredandet av brott och störningar, förandet av brott till åtalsprövning, polisens tillståndstjänster och tillståndsövervakning samt andra uppgifter som hör till den lokala polisen. Dessutom har polisinrättningen till uppgift att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge handräckning samt att sköta andra uppgifter som särskilt ålagts den.

Mer information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]
 

Tillbaka till toppen