Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Sammandrag av enkäten om polisens interna övervakning på webbplatsen Dinasikt.fi

Inrikesministeriet 30.9.2013 8.38
Nyhet

Inrikesministeriet ordnade den 3– 26 april ett för allmänheten öppet webbhörande om polisens interna övervakning på webbplatsen Dinasikt.fi. I hörandet ingick en enkät som det kom in sammanlagt 205 svar på. Antalet öppna svar var 61.

Hörandet på webbtjänsten Dinasikt.fi innehöll åtta frågor eller påståenden och en fråga med öppet svar. Själva frågorna gällde effekterna av den interna laglighetsövervakningen, dess trovärdighet, förtroendet för att den interna laglighetsövervakningen är opartisk, omfattningen av den interna övervakningen och dess organisering, övervakningen av polisen i förhållande till övervakningen av andra tjänstemän, åskådligheten av rättigheterna och skyldigheterna för polismän som omfattas av den interna laglighetsövervakningen samt huruvida informationen om den interna laglighetsövervakningen är tillräcklig.

Enkäten anslöt sig till ett projekt som tillsatts av inrikesministeriet i syfte att på ett övergripande sätt utreda ansvars-, behörighets- och resursfrågorna inom polisens interna övervakning samt att lägga fram förslag till metoder om hur övervakningen av polisen kan ordnas på ett ändamålsenligt och ur rättslig synvinkel lämpligt sätt.

Samtidigt ordnade man en intern enkät med samma innehåll för hela personalen vid polisen.

Ett sammandrag av webbhörandet på Dinasikt.fi finns i sin helhet i projektets slutrapport.

Läs slutrapporten på inrikesministeriets webbplats

Närmare information om projektet

Resultaten av enkäten på Dinasikt.fi

Ytterligare information: Marko Viitanen, lagstiftningsdirektör, tfn 071 878 8280

Tillbaka till toppen