Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finlands första nationella CBRNE-strategi blev klar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 9.27 | Publicerad på svenska 14.12.2017 kl. 12.51
Nyhet

Inrikesministeriet har publicerat Finlands första nationella CBRNE-strategi. Med CBRNE-hot avses missbruk av kemiska ämnen (C), biologiska patogener (B), radioaktiva ämnen (R), kärnvapen (N) och explosiva ämnen (E). Genom strategin vill man bekämpa sådant missbruk.

CBRNE-hot kan ha samband med t.ex. transporter, användning, innehav och förvaring av farliga ämnen. Beredskapsåtgärderna är i regel desamma oberoende av om det är fråga om en ouppsåtlig eller uppsåtlig situation. Strategin fokuserar dock främst på uppsåtliga CBRNE-hot som har uppstått i syfte att skada. Användningen av CBRNE-ämnen vid terrorattacker är en möjlig hotsituation.

Målet med strategin är att förbättra samordningen i CBRNE-frågor och förebygga CBRNE-hot. I strategin beskrivs nuläget och de viktiga CBRNE-aktörernas uppgifter och ansvar samt presenteras en handlingsplan för att förbättra samordningen. I strategin presenteras åtta utvecklingsobjekt:

  • Samordningen av CBRNE-verksamheten utvecklas
  • Gemensam situationsmedvetenhet upprätthålls
  • Tillsyn som uppmärksammar riskerna utvecklas
  • Tidsenligheten hos författningar som gäller CBRNE-verksamheten säkerställs
  • Uppsåtlig verksamhet avslöjas och förhindras
  • Samarbetsförmågan förbättras
  • CBRNE-situationerna identifieras, hanteras och undersöks
  • Kommunikationen blir en del av hanteringen av CBRNE-situationer.

För att förbättra samordningen föreslås det i strategin att en permanent CBRNE-samordningsgrupp ska tillsättas. En förutsättning för samordningen är att alla aktörer har en gemensam lägesbild av hoten och olika aktörers beredskap. Samarbetet i samband med upprätthållande av den gemensamma situationsmedvetenheten förbättras. Gemensamma övningar mellan myndigheter och andra aktörer är en viktig del av beredskapen inför CBRNE-situationer.

Strategin har beretts i en arbetsgrupp som förutom företrädare för inrikesministeriet bestod av ett stort antal företrädare för olika ministerier, centrala ämbetsverk samt för operativa säkerhetsmyndigheter som ansvarar för CBRNE-frågor, t.ex. polisen, räddningsverk, Försvarsmakten och Tullen. I arbetet deltog också industriföretag och branschorganisationer.

Bekanta dig med strategin

Ytterligare information

Mirja Palmen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 426, [email protected]

 
Tillbaka till toppen