Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Handlingsprogram ska utveckla polisens trafikövervakning

Sisäministeriö 2.12.2019 12.54
Pressmeddelande 105/2019

Det ska utarbetas ett handlingsprogram för polisens trafikövervakning och trafiksäkerheten. Målet är att förbättra människornas trygghetskänsla samt säkerheten för människor, miljö och egendom. Programmet ska styra polisens verksamhet och beakta förändringarna i trafiken och trafiksäkerheten samt deras konsekvenser.

Visionen för trafiksäkerheten på lång sikt är att ingen i Finland ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken. Allvarliga olyckor och dödsfall orsakade kostnader till ett värde av 1 370 miljoner euro 2016, och således har måluppfyllelsen också betydande ekonomiska konsekvenser.

I regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering återupptas förbättringen av trafiksäkerheten i utvecklingen av trafiken och transportsystemet. Avsikten är att svara på EU:s nollvision (antalet dödsfall i trafiken år 2050 ska vara noll).

Polisens handlingsprogram för trafikövervakning och trafiksäkerhet stöder uppnåendet av målen både i inrikesministeriets koncernstrategi och i den nationella trafiksäkerhetsstrategin. Trafiksäkerhetsstrategin bereds under ledning av kommunikationsministeriet.

Statens revisionsverk utförde år 2019 en effektivitetsrevision av polisens trafikövervakning. Statens revisionsverk rekommenderar att inrikesministeriet stärker den strategiska styrningen och resultatstyrningen av trafikövervakningen och trafiksäkerheten samt bedömer såväl behövliga åtgärder för att utveckla trafikövervakningen som verksamhetens verkningsfullhet.

Projektet bereds som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet i samarbete med polisen. I projektets styrgrupp ingår representanter för inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Polisstyrelsen, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, Institutet för Olycksinformation och Trafikskyddet. I samband med beredningen är det möjligt att höra sakkunniga och andra aktörer.

Projektets mandattid är 2.12.2019–30.6.2020.

Ytterligare information:
Jari Pajunen, polisinspektör, tfn 0295 488 576, [email protected]

Tillbaka till toppen