Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

9 sökande till arbets- och näringsministeriets kommunikationsdirektör

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 16.32
Pressmeddelande

Tjänsten som kommunikationsdirektör vid arbets- och näringsministeriet fick nio ansökningar. En tjänst på fem år tillsätts från och med den 1 januari 2022.

Tjänsten som kommunikationsdirektör har sökts av följande:

Arolainen Teuvo
Kairesalo Liisa
Lintunen Jyri
Marjamäki Pipsa Lotta
Sjöholm Anne
Smirnova Anna
Välikangas Jarkko

Två av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Ansökningstiden gick ut torsdagen den 14 october 2021 kl. 16.15. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som kommer senare via posten eller registratorskontorets kontaktpunkt.

Kommunikationsdirektören leder kommunikationsenheten som lyder under kanslichefen och svarar för ministeriets interna och externa kommunikation, kontakten med intressentgrupper och personalens kommunikationsfärdigheter. Enheten svarar också för utvecklingen av förvaltningsområdets kommunikation, kommunikationssamarbetet inom statsrådet och medierelationerna.


Ytterligare information:
personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, arbets- och näringsministeriet tfn 029 504 7988
 

 
Tillbaka till toppen