Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ländernas generaldirektörer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor samlas i Helsingfors 24.5

Arbets- och näringsministeriet
23.5.2019 11.46
Nyhet

Mötet mellan EU-ländernas generaldirektörer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor är det första evenemanget under Finlands EU-ordförandeskap. Vid tjänstemannamötet behandlas aktuella teman inom arbetslagstiftningen. Finland presenterar de viktigaste teman inom arbets- och socialsektorerna som blir aktuella under Finlands kommande ordförandeskapsperiod.

EU-regleringen medför ändringsbehov i medlemsstaternas nationella arbetslagstiftning. I direktiv fastställs mål som samtliga EU-länder ska uppnå. Till sådana direktiv som medför ändringar i också Finlands arbetslagstiftning är bl.a. direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen samt direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Bland annat ovan nämnda frågor behandlas vid mötet mellan generaldirektörerna med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

– Generaldirektörsmötet som ordnas en gång i halvåret är ett forum för informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsländerna. Medlemsstaterna har dessutom tillfälle att vid mötena presentera färska ändringar i den nationella arbetslagstiftningen, berättar regeringsrådet Tarja Kröger

Finlands ordförandeskapsperiod inleds den 1 juli. Mötet på fredagen den 24 maj utgör således en ”tjuvstart” för evenemangen under Finlands ordförandeskapsperiod. Mötet mellan generaldirektörerna med ansvar för arbetsmarknadsfrågor inleds således med Finlands översikt över de viktigaste teman inom arbets- och socialsektorerna som blir aktuella under den kommande halvårsperioden. De har alla ett gemensamt mål, främjande av den hållbara tillväxten.

– Finlands prioriteringar är tillgången på kompetent arbetskraft, främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsföra, framtidens arbete samt rörligheten på en rättvis inre marknad, konstaterar Tarja Kröger.

Ytterligare information:

Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131

Tillbaka till toppen