Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt samlas i Helsingfors och diskuterar hållbar tillväxt

Arbets- och näringsministeriet 6.9.2019 12.36 | Publicerad på svenska 6.9.2019 kl. 14.16
Nyhet

Europeiska unionens råd har en högnivågrupp för konkurrenskraft och tillväxt. Den samlas i Helsingfors den 8–9 september 2019 för att diskutera hållbar tillväxt i EU. Målet är att för den nya kommissionen bereda ett budskap från konkurrenskraftsrådet om de viktigaste elementen i hållbar tillväxt. Vid mötet förbereds också mötet mellan ministrarna i konkurrenskraftsrådet, som ordnas i slutet av september.

Det långsiktiga målet för Finlands EU-ordförandeskap är att utveckla EU till världens konkurrenskraftigaste klimatneutrala ekonomi med den bästa sociala inkluderingen. Klimatförändringarna, den allt snabbare tekniska utvecklingen och den internationella konkurrensen är utmaningar för Europa. EU behöver en övergripande, ambitiös och framåtblickande tillväxtagenda för att kunna vara konkurrenskraftigt på den internationella marknaden och kunna garantera en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt. 

Ordförandelandet Finland anser att det med tanke på EU:s konkurrenskraft och hållbara tillväxt är viktigt att främja en fungerande inre marknad och övergången till en klimatneutral ekonomi. En hållbar tillväxt förutsätter också satsningar på digitala lösningar samt modern industripolitik som bygger på forskning och innovation. Europa bör ha en globalt ledande ställning inom den digitala ekonomin som mål. EU bör också bedriva en aktiv handelspolitik som bygger på öppenhet samt på främjandet av frihandeln och ett regelbaserat multilateralt handelssystem. Dessutom behövs mer flexibla och i högre grad arbetslivsorienterade lösningar för förnyelse och utveckling av den europeiska arbetskraftens kompetens för att det skulle vara möjligt att inom alla sektorer och på alla nivåer tillgodose alla behov som den digitala eran medför.

”På måndagen kommer mina kolleger och jag att tala om ’huvudprodukten’ inom konkurrenskraften och tillväxtområdet under Finlands ordförandeskap, nämligen den så kallade agendan för hållbar tillväxt. Vår tanke är att vi utifrån den här diskussionen och den efterföljande ministerdiskussionen kan skapa samsyn mellan medlemsländerna om hurdana politiska insatser som bäst främjar hållbar tillväxt i Europa under de följande fem åren”, berättar ordförande i högnivågruppen Janne Känkänen, direktör för EU-ärenden och internationella frågor vid arbets- och näringsministeriet.

Känkänen är ordförande i högnivågruppen under Rumäniens, Finlands och Kroatiens så kallade trioperiod. Det informella mötet i Helsingfors är redan det femte mötet med Finland som ordförande. Högnivågruppen består av högnivåtjänstemän som företräder medlemsländernas finansministerier. Den samlas regelbundet. Under ledning av Känkänen har gruppen redan tidigare under våren behandlat de viktigaste elementen i hållbar tillväxt. Målet är att skapa en grund för EU:s kommande politiska prioriteringar inom tillväxt- och konkurrensområdet.

Du kan följa högnivågruppen på Twitter med hashtaggarna #kikyHLG ja #HLGcompet.

Mer information:
Janne Känkänen, direktör, EU-ärenden och internationella frågor, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 506 4200

Tillbaka till toppen