Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Temporärt bränslestöd till transportföretag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2022 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår den 4 augusti 2022 att Republikens president stadfäster lagen om temporärt bränslestöd för transportföretag och beslutade utifrån riksdagens uttalande att utreda om det är möjligt att också stödja aktörer som använder lätt brännolja.

Genom bränslestödet kompenseras den plötsliga prisökningen på flytande bränslen efter Rysslands invasion av Ukraina som inleddes i februari 2022. Stödet ska omfatta gods- och persontransporter på landsväg.

Lagen omfattar alla former av bränsle och elenergi med undantag för brännolja som inte får användas i trafiken. Prisutvecklingen har gjort att företagen inom transportsektorn hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap.

Riksdagen förutsatte att statsrådet snabbt utarbetar en regeringsutredning och vid behov en proposition om huruvida det inom ramen för det anslag som reserverats är möjligt att stödja de aktörer som använder lätt brännolja och som för närvarande inte omfattas av transportstödet. 

Bränslestöd kan erhållas för tre månader (februari–april 2022). Stödet ska täcka fem procent av bränslekostnaderna för dessa månader. Utgångsvärdet för beräkningen av ersättningen är det genomsnittliga bränslepriset enligt Statistikcentralen.

Lagen ska gälla 1 september–31 december 2022. Statskontoret ska vara statsbidragsmyndighet. Stödet kan sökas senast i november 2022. 

Ytterligare information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Tuomo Yliluoma, servicechef, Statskontoret, tfn 029 550 3349
 


 

 
Tillbaka till toppen