Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Arbetsminister Harakka deltar i ett socialt trepartstoppmöte den 16 oktober

Työ- ja elinkeinoministeriö 16.10.2019 8.23 | Publicerad på svenska 16.10.2019 kl. 12.34
Nyhet

Huvudtemat för det sociala trepartstoppmötet som behandlar tillväxt och sysselsättning är Framsteg med de sociala och ekonomiska dimensionerna för ett konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart Europa: arbetsmarknadsparternas och den sociala dialogens funktion. Statsminister Antti Rinne och arbetsminister Timo Harakka deltar i mötet i egenskap av EU-ordförandeland.

Det sociala trepartstoppmötet (Tripartite Social Summit) är ett högnivåforum för dialog mellan EU-kommissionen och rådet samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och ordförandelandet Finlands statsminister Antti Rinne är tillsammans ordförande vid toppmötet som ordnas den 16 oktober i Bryssel.

Europeiska unionens råd företräds av EU-ordförandelandets statsminister och arbetsminister samt arbetsministrarna för de två följande ordförandeländerna, Kroatien och Tyskland.

Diskussionsämnena vid toppmötet är följande:

  • en rättvis övergång till en klimatneutral ekonomi
  • investeringar i kompetens och förbättrad tillgång till vuxenutbildning
  • utformning av en industripolitik som är lämpad för framtiden.

Arbetsminister Timo Harakka håller det inledande anförandet om en rättvis övergång till en klimatneutral ekonomi och leder diskussionen om temat. När temat diskuteras företräds de europeiska arbetsmarknadsparterna av Finlands näringslivs vd Jyri Häkämies och ordförande för STTK Antti Palola. Arbetsminister Harakka är också moderator för den öppna diskussionsdelen under toppmötet.

Ett socialt trepartstoppmöte ordnas två gånger per år, under våren och hösten i samband med Europeiska rådets möten.

Ytterligare upplysningar:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 751 5496

Tillbaka till toppen