Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya ministrar utnämnda

Arbets- och näringsministeriet 6.6.2019 16.38 | Publicerad på svenska 12.6.2019 kl. 12.02
Nyhet
Timo Harakka ja Katri Kulmuni
Timo Harakka och Katri Kulmuni

Republikens president utnämnde den 6 juni 2019 statsminister Antti Rinnes regering. De nya ministrarna vid arbets- och näringsministeriet är arbetsminister Timo Harakka (sdp) och näringsminister Katri Kulmuni (cent).

Arbetsminister Harakka behandlar ärenden som gäller avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader vid arbets- och näringsministeriet samt ärenden som gäller arbetskraftsservice för avdelningen för regioner och tillväxttjänster. Arbetsministern behandlar även ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och integration samt ärenden vid ministeriet som är av allmän administrativ karaktär.

Näringsminister Katri Kulmuni behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Katri Kulmuni Timo Harakka
Tillbaka till toppen