Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådet tillsatte en delegation för ILO:s arbetskonferens

Arbets- och näringsministeriet 28.3.2019 13.40 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 10.58
Nyhet

Statsrådet tillsatte den 28 mars 2019 en delegation för Internationella arbetsorganisationen ILO:s arbetskonferens i Genève för tiden 10–21 juni 2019. Regeringens företrädare i delegationen är regeringsrådet Liisa Heinonen från arbets- och närings-ministeriet och minister Sari Lehtiranta från Finlands ständiga representation i Genève.

Ersättare för regeringens företrädare är regeringsrådet Hanna-Mari Pekuri från social- och hälsovårdsministeriet samt legationsrådet Antti Närhinen från Finlands ständiga representation i Genève. Arbetsgivarnas företrädare är sakkunnig Mika Kärkkäinen från Finlands näringsliv och arbetstagarnas företrädare jurist Paula Ilveskivi från FFC. Arbetsgivarnas ersättare är ledande sakkunnig Riitta Wärn från Finlands näringsliv och arbetstagarnas ersättare ledande sakkunnig Miia Kannisto från Akava.

På agendan för årets konferens finns bland annat den andra behandlingen av konventionen om våld och trakasserier mot kvinnor och män i arbetet och den kompletterande rekommendationen, beredning av deklarationen med anledning av ILO:s 100-årsjubileum samt temaspecifika diskussioner och evenemang som gäller arbetets framtid, inklusive generaldirektörens hundraårsinitiativ. Ärenden som behandlas årligen är rapporter av förvaltningsrådets ordförande och generaldirektör, arbetsprogrammet och budgeten för åren 2020–2021 samt övriga frågor som hänför sig till dem liksom information och rapporter om tillämpningen av konventioner och rekommendationer.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ. Den sammanträder en gång om året. ILO (International Labour Organization) fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar. I år har det förflutit 100 år sedan ILO grundades.

Ytterligare information:
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8247

Tillbaka till toppen