Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen blir ordförande för broarbetsgruppen

Arbets- och näringsministeriet 7.2.2020 9.39
Nyhet
Bild: Teemu Kuusimurto

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen har utnämnts till ny ordförande för arbetsgruppen som bereder utnyttjandet av möjligheterna för gemensam tillväxt för staten, Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax (broarbetsgruppen).

– Broavtalen är ett av verktygen i regionutvecklingsarbetet. De kommer att stöda samarbete, förbättrad sysselsättning och hållbar tillväxt inom avtalsområdena, och jag kommer att leda arbetet med positiva förväntningar, konstaterar statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Arbetsgruppen har till uppgift att

  • bereda avtalen mellan staten, Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax för att lösa de största hindren för tillväxt
  • följa upp och förutse Kajanalands, Birkalands och Norra Savolax utveckling och olika åtgärders verkningar
  • planera, samordna och följa upp de olika förvaltningsområdenas och regionernas planer och åtgärder
  • följa att avtalen genomförs och uppdatera dem vid behov
  • lägga fram förslag om fördelningen av anslagen.

Arbetsgruppens mandatperiod började den 21 november 2018 och går ut den 31 december 2020.

I de broavtal som upprättats för 2019–2020 förbinder sig båda parterna att, i den mån det är möjligt, i samarbete identifiera och lösa flaskhalsar som bromsar regionens tillväxt, särskilt i fråga om tillgången på kompetent arbetskraft. I avtalen betonas kortsiktiga åtgärder åren 2019–2020, men det finns också åtgärder som producerar resultat på längre sikt.

Mer information:
Kimmo Tiilikainen, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 530 303
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 065

Tillbaka till toppen