Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som utvecklar äldres boende

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 13.14 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 13.23
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat nästan en miljon euro i understöd till kommuner och samkommuner för projekt som förbättrar äldres boende.

I år lämnade 15 kommuner och 3 samkommuner in ansökningar om statsunderstöd för äldres boende. Understöd ansöktes till ett belopp på närmare en miljon euro, och miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljade 18 olika projekt sammanlagt 971 628 euro.

Genom de projekt som understöds stöder man kommunernas och välfärdsområdenas beredskap i anslutning till äldres boendebehov, främjar man reparation av bostadsbeståndet, skapar man nya former för boende och utvecklar man bostadsområdena så att de blir mer äldrevänliga.

I de projekt som understöds betonas i synnerhet kommunernas och välfärdsområdenas beredskap i anslutning till äldres boendebehov – inom tre projekt utvecklas äldres boende och boendeservice i välfärdsområdena. Man strävar också efter att utveckla äldres boende genom att förbättra samarbetet mellan olika aktörer, och till exempel det projekt som genomförs av Somero stad syftar till att intensifiera samarbetet mellan staden och de föreningar och sammanslutningar som är verksamma inom stadens område samt att stärka samhörigheten som en del av att stödja äldres möjligheter att bo hemma.  

I det projekt som genomförs inom Lapplands välfärdsområde utarbetas en omfattande plan för utveckling av äldres möjligheter till boende och olika former av boendeservice samt en gemensam verksamhetsmodell för kommunen och välfärdsområdet. Utvecklingsplanen omfattar alla kommuner i Lappland.

Målet med åtgärdsprogrammet för äldres boende (2020–2022), som genomförs under ledning av miljöministeriet, är att förbättra boendeförhållandena för äldre på olika sätt och svara på äldres föränderliga boendebehov. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommuner, samkommuner och organisationer deltar också i genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Projekt som beviljats understöd

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
Ikäystävällinen Ruokolahti
Understöd som beviljats: 55 800 €

Idensalmi
Ikääntyvien asuinkaupunki Ylä-Savossa
Understöd som beviljats: 60 000 €

Jyväskylä
OSUVA – osallisuutta ikääntyneiden asuinympäristöissä
Understöd som beviljats: 48 000 €

Kangasniemi
Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille
Understöd som beviljats: 28 698 €

Lapplands välfärdsområde
Ikääntyneiden asumisen kehittäminen
Understöd som beviljats: 79 900 €

Villmanstrand
Ikäihmisten asumisen kehittäminen – dataa ja kehittämisen ideoita
Understöd som beviljats: 69 000 €

Outokumpu
Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana
Understöd som beviljats: 59 000 €

Pirkkala
Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ja sosiaalisesti saavutettava asuminen
Understöd som beviljats: 45 000 €

Norra Karelens välfärdsområde
Suunnitelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi
Understöd som beviljats: 39 000 €

Borgnäs
Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen
Understöd som beviljats: 48 000 €

Seinäjoki
Tilaa kaikelle hyvälle – ikääntyvän seinäjokelaisen asumisen mahdollisuudet
Understöd som beviljats: 52 620 €

Siilinjärvi
Kehittyvä ja ikäystävällinen Siilinjärvi
Understöd som beviljats: 80 000 €

Somero
Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista
Understöd som beviljats: 33 300 €

Östermark
MUISTIKÖKKÄ – muisti- ja ikäystävälliset kylät ja taajamat
Understöd som beviljats: 25 710 €

Åbo
Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke
Understöd som beviljats: 80 000 €

Tusby
Ikäystävällinen asuinympäristö Tuusulan keskustaan
Understöd som beviljats: 60 000 €

Vanda
Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät
Understöd som beviljats: 80 000 €

Ylivieska
Senioriasumisen kehittäminen
Understöd som beviljats: 27 600 €

Mer information

Raija Hynynen
Bostadsråd
Miljöministeriet
tfn 0295250093
[email protected]

Heli Mäntylä
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 02952 50189
[email protected]

Emma Kari
 
Tillbaka till toppen