Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin regering

Regeringsprogrammet "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle" för statsminister Sanna Marin regering lämnades 10.12.2019 till riksdagen i form av ett meddelande.

Regeringsprogrammet

 

Innehåll

1 Inledning

1.1 Vårt löfte till medborgarna om en förnyad politik

2 Ett ekonomiskt hållbart Finland

2.1 Beskattning i en föränderlig värld 

3 Strategiska helheter

3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden
3.1.1 Bostadspolitiken

3.2 Finland – större än sin storlek i världen
3.2.1 Europapolitiken

3.3 Den trygga rättsstaten Finland
3.3.1 Utvecklingen av rättsstaten
3.3.2 Försvarspolitiken

3.4 Ett livskraftigt Finland
3.4.1 Utvecklingen av transportnätet 
3.4.2 Jordbruket

3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder 

3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland 
3.6.1 Strukturreformen av social- och hälsotjänsterna
3.6.2 Reform av den sociala tryggheten  

3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland
3.7.1 Kultur, ungdom, idrott och motion 

4 Styrningssätt

4.1 Ledning av det strategiska regeringsprogrammet
4.2 Parlamentariska kommittéer
4.3 Strategiska ministerarbetsgrupper
4.4 Ägarpolitiken
4.5 Världens bästa offentliga förvaltning
4.6 Regeringens kommunikationsstrategi 

Bilagor

Bilaga 1. Sammanfattning av de diskretionära bestående utgiftsändringarna
Bilaga 2. Framtidsinvesteringar av engångsnatur 
Bilaga 3. Regeln för utgiftsramen 
Bilaga 4. Åtgärder mot grå ekonomi 
Bilaga 5. Åtgärder mot internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering

Bilagor och protokollsanteckningar

Bilaga 6. Protokollsanteckningar
Bilaga 7. Europabordets promemoria om centrala teman för Finlands EU-ordförandeskapsperiod
Bilaga 8. Transportarbetsgruppens idéuppslag om utvecklingen av MBT
Bilaga 9. Utvecklande av demokratin
Bilaga 10. Förhöjningarnas effekter på förmånerna
Bilaga 11. Tabeller till bilaga 1 
Bilaga 12. Framtidsinvesteringar av engångsnatur, tabeller till bilaga 2 

Tillbaka till toppen