Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Av försvarsbudgeten reserveras över hälften för upphandling

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.40 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 11.50
Pressmeddelande
I regeringens budgetproposition för nästa år föreslås ett anslag på 5,1 miljarder euro för försvarsförvaltningen. Detta är 223 miljoner euro (5 procent) mer än budgetförslaget för i år. Merparten av ökningen föranleds av mervärdesskatteutgifter för anskaffningen av multirollflygplan. Av det militära försvarets utgifter utan mervärdesskatteutgifter används 2,7 miljarder euro till materialanskaffningar, utrustning av trupper och underhåll av materiel. I summan ingår också de medel som reserverats för HX- och Flottilj-projekten.

- I nästa års försvarsutgifter betonas de upphandlingar som är centrala med tanke på vår försvarsförmåga och som varit allmänt kända sedan länge, konstaterar försvarsminister Antti Kaikkonen.
- Också den ökning av antalet anställda och uppgifter inom Försvarsmakten som skrivits in i regeringsprogrammet framskrider. Utvecklingen av försvaret är långsiktig och systematisk.

I budgetpropositionen förblir försvarsmaktens omkostnader nästan oförändrade. För ökningen av försvarsmaktens personal- och uppgiftsvolym anvisas stegvis i enlighet med regeringsprogrammet sju miljoner euro. I budgeten för 2022 uppgår ökningen till sex miljoner euro. Därtill föreslås för den militära krishanteringens materiel- och förvaltningsutgifter ungefär 64 miljoner euro.

Vid försvarsministeriet ges mer information av Kristiina Olsson, ekonomidirektör, tfn 0295 140 220.


 
Tillbaka till toppen