Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Befordringar i generalitetet 6.12.2021

Försvarsministeriet
6.12.2021 0.01
Pressmeddelande
Republikens president Sauli Niinistö har efter föredragning av försvarsminister Antti Kaikkonen beslutat om följande generalsbefordringar inom försvarsmakten från den 6 december 2021:
Generalmajor Pasi Tapio Välimäki befordras till generallöjtnant, brigadgeneral Kari Juhani Nisula till generalmajor, överste Sami Heikki Nurmi till brigadgeneral och kommodor Janne Ilmari Huusko till flottiljamiral.

Generallöjtnant Pasi Välimäki (f. 1965) har varit försvarsmaktens operationschef sedan 2019. Han blir kommendör för armén från och med den 1 januari 2022. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som kommendör för Karelska brigaden, som sektorchef och avdelningsstabsofficer vid huvudstaben, samt som biträdande operativ chef vid den finska krishanteringsstyrkan i Afghanistan. Han befordrades till generalmajor 2019.

Generalmajor Kari Nisula (f. 1967) har varit huvudstabens beredskapschef sedan 2019. Han blir försvarsmaktens operationschef från och med den 1 januari 2022. Tidigare har han varit bland annat kommendör för pansarbrigaden, chef för institutionen för krigskonst vid försvarshögskolan, kommendör för en finsk krishanteringsstyrka i Libanon och chef för skolan vid pansarbrigaden. Han befordrades till brigadgeneral 2019.

Brigadgeneral Sami Nurmi (f. 1967) har varit direktör för försvarsministeriets enhet för nationellt försvar sedan 2021. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som chef för de riksomfattande försvarskurserna vid försvarshögskolan, som försvarsmaktens kommunikationsdirektör, som assistent för chefen för Europeiska unionens militärstab, som bataljonskommendör vid Nylands brigad samt som försvarsministerns adjutant. Han befordrades till överste 2016.

Flottiljamiral Janne Huusko (f. 1969) har varit kommendör för kustbrigaden sedan 2019. Han övergår till uppdraget som huvudstabens beredskapschef från och med den 1 januari 2022. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som avdelningschef och biträdande stabschef vid Marinstaben, biträdande chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst och sektorchef vid huvudstaben. Han befordrades till kommodor år 2017.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Sinikka Vahvaselkä, regeringsråd (tfn 0295 140 431, [email protected]).



 
Tillbaka till toppen