Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Uppföljning av regeringsprogrammet
Bråda tider i genomförandet av regeringsprogrammet under våren

Valtioneuvoston kanslia 1.2.2021 14.36

I början av året slutfördes fem åtgärder inom ramen för uppföljningen av regeringsprogrammet. Sammanlagt cirka 50 strategier, projekt eller beslut beräknas bli färdiga under våren, vilket innebär att ungefär hälften av åtgärderna i regeringens handlingsplan skulle ha genomförts före midsommaren 2021.

I januari färdigställdes en redogörelse för Finlands EU-politik under de närmaste åren. Redogörelsen är ett viktigt led i regeringens Europapolitik. Coronavirusepidemin har gjort omvärlden allt mer utmanande, varför EU nu håller på att stärka sin kristålighet inom olika politikområden. Finlands mål är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart EU.

Till stöd för klimatpolitiken publicerades den första nationella färdplanen för matsvinn. I den fastställs metoder för att minska matsvinnet. Barns och ungas välbefinnande främjas genom det åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning som blev färdigt i början av året. Programmet syftar till att förverkliga regeringsprogrammets målsättningar om icke-diskriminering, alla barns och ungas rätt till integritet samt nolltolerans mot mobbning i skolan.

Regeringens strukturreform av social- och hälsotjänsterna framskrider enligt tidsplanen, och den regeringsproposition och lagstiftning som gäller reformen lämnades till riksdagen i december. Till stöd för beredningen av reformen ska ännu göras flera utredningar. I januari färdigställdes en parlamentarisk utredning om regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen och en utredning om behoven av ändringar i tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifterna inom social- och hälsotjänsterna.

Tillbaka till toppen