Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Budgetpropositionen för 2021 tryggar försvarsförmågan även i framtiden

Försvarsministeriet 17.9.2020 14.28
Pressmeddelande

I regeringens budgetproposition för nästa år föreslås ett anslag på 4,87 miljarder euro för försvarsförvaltningen. Detta är 1,7 miljarder euro (54 procent) mer än budgetförslaget för i år. Ökningen beror närmast på finansieringen för anskaffningen av multirollflygplan (HX-projektet).

Försvarsministeriet har föreslagit 10 miljarder euro i finansiering för att fullt ut ersätta Hornet-materielens prestationsförmåga, varav andelen för 2021 är 1,48 miljarder euro utan mervärdesskatt. Vid budgetförhandlingarna gjordes inga ändringar i förslaget.

Försvarsminister Antti Kaikkonen är nöjd med budgetpropositionen som går vidare till riksdagsbehandling i oktober.

- Det är viktigt att man inte tummar på framtidens säkerhet, även om vi just nu befinner oss i ekonomiskt utmanande tider. Man måste sörja för ett trovärdigt eget försvar under alla förhållanden, konstaterar Kaikkonen.

I budgetpropositionen för nästa år ingår också utgifter på 209 miljoner euro (exkl. moms) för projektet Flottilj 2020, som det beslutats om tidigare, samt sammanlagt ca 974 miljoner euro för anskaffning av försvarsmateriel, anskaffning av underhåll av materiel och utrustande av trupper med omkostnadsfinansiering.

Försvarsmaktens omkostnader förblir nästan oförändrade 2021. Den ökning av Försvarsmaktens omkostnader som det avtalats om i regeringsprogrammet ökar från 5,5 miljoner euro i år till 7,8 miljoner euro. Tillägget används huvudsakligen för att inrätta nya uppgifter. Dessutom kom man i samband med tilläggsbudgeten våren 2020 överens om ett tillägg på fem miljoner euro för 2021 för avlönande av avtalssoldater och annan personal för viss tid.

---------------------

Vid försvarsministeriet ges mer information av Kristiina Olsson, ekonomidirektör, tfn 0295 140 220, och Terhi Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 0295 140 018 ([email protected]).

Tillbaka till toppen