Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den nya viseringskodexen tillämpas från och med den 2 februari 2020

Utrikesministeriet 29.1.2020 12.14
Nyhet

EU uppdaterar sina viseringsregler för att förbättra villkoren för resenärer och införa nya sätt att åtgärda de utmaningar som den irreguljära migrationen medför. Finland börjar tillämpa den nya viseringskodexen från och med den 2 februari 2020, samtidigt som de övriga Schengenländerna.

De nya reglerna ger snabbare och tydligare rutiner för personer som reser lagligt, särskilt genom att

  • göra det möjligt att lämna in viseringsansökningar upp till 6 månader före avresan
  • införa en harmoniserad strategi för att utfärda viseringar för flera inresor för personer som reser regelbundet och har en positiv viseringshistorik, med en gradvis utökning av perioden från 1 till 5 år.

 

Viseringsavgiften höjs till 80 euro, och för 6–11-årinar till 40 euro, för att medlemsländerna bättre ska kunna täcka kostnaderna för handläggning av viseringsansökningar. Den uppdaterade viseringskodexen orsakar inte förändringar i de sänkta avgifter som fastställts genom avtal om förenklade viseringsförfaranden, till exempel med Ryssland.

Tillbaka till toppen