Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 1.10.2020 Den temporära paragrafen om begränsningar som gäller förplägnadsrörelser i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla 28.2.2021

1.10.2020 15.43
SHM

Regeringen överlämnade den 1 oktober en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom ändringen har giltighetstiden för bestämmelserna om begränsningar av förplägnadsverksamhet förlängts. Den sista giltighetsdagen för den tidigare lagen är 31 oktober 2020. Begränsningarna i fråga om förplägnadsverksamhet fogades i maj till 58 a § som temporärt fogats till lagen om smittsamma sjukdomar. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid utan att innehållet ändras 1.11.2020–28.2.2021. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen