Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsrådets allmänna sammanträde 9.11.2017 Proposition om anbudsförfaranden i samband med produktionsstödet till förnybar energi till riksdagen

9.11.2017 13.48
ANM

Statsrådet lämnade en regeringsproposition, som innehåller ett förslag till ett premiesystem för förnybar energi som baserar sig på anbudsförfarande, till riksdagen den 9 november 2017. I propositionen föreslås det att bestämmelser om ett teknikneutralt premiesystem som baserar sig på anbudsförfarande ska fogas till lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Till lagen om kompensationsområden för vindkraft ska dessutom fogas en hänvisning till det premiebaserade stödet.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen