Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 Esitys uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailuista eduskuntaan

9.11.2017 13.48
TEM

Valtioneuvosto lähetti 9.11.2017 eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksen, johon sisältyy ehdotus uusiutuvan energian tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä. Esityksen mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisätään tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisätään viittaus preemion mukaiseen tukeen.
Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017

Tillbaka till toppen