Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-behandlingen av medieförbundets Rundradioklagomål har slutförts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2022 13.45 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 17.40
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har avslutat behandlingen av Medieförbundet rf:s klagan över Rundradion Ab:s statliga stöd i Europeiska unionen. Orsaken till att behandlingen avslutas är den ändring av lagen om Rundradion Ab som stadfästs den 11 mars 2022. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Medieförbundet rf anförde klagomål till Europeiska kommissionen över det statliga stöd som Rundradion fick 2017. Medieförbundet bad kommissionen avgöra om offentliga medel får användas till publicering av journalistiskt innehåll i textform som inte är kopplat till rundradioprogramutbud inom ramen för allmännyttig verksamhet.

I den ändring av lagen om Rundradion som stadfästes i mars preciserades Rundradions roll som mediehus för allmännyttig verksamhet i enlighet med EU:s regler för statligt stöd. Enligt ändringen måste Rundradions textinnehåll i huvudsak stödja publikationer som innehåller rörliga bilder eller ljud. Lagändringen bereddes parlamentariskt, dvs. så att alla riksdagspartier deltog i beredningen.

Vad händer härnäst?

Ändringarna i Rundradiolagen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi 040 507 0916


Pressmeddelande 10.3.2022: Ändringen av Rundradiolagen ska stadfästas
Pressmeddelande 17.12.2020: Regeringen föreslår ändringar i lagen om Rundradion
Pressmeddelande 16.6.2020: Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion på remiss
Bloggen Impulssi (på finska): Frågor och svar om ändringen av Rundradiolagen
Statsrådets projektportal: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

 
Tillbaka till toppen