Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU:n puolustusministerit keskustelevat Helsingissä puolustusyhteistyön tulevaisuudesta

EU2019FIpuolustusministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2019 15.55
Tiedote

Uudet teknologiat ja ympärillä muuttuva maailma puhuttavat EU:n puolustusministereitä epävirallisessa kokouksessa 28.-29. elokuuta. Ministerit pohtivat muun muassa tekoälyn sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia turvallisuuteen ja puolustukseen.

Kokouksen puheenjohtaja on EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini. EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimivaa Suomea edustaa puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Vauhtia uusista teknologioista

Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat yhteiskuntaa syvällisesti. Vaikutukset ulottuvat myös puolustukseen. Suomi haluaa herättää puheenjohtajakaudellaan keskustelua tekoälyn kehityksen ja digitalisaation seurauksista sekä edistää niiden hyödyntämistä EU:n puolustuksen kehittämisessä.

"Uudet teknologiat, kuten tekoäly, muuttavat puolustuksen toimintaympäristöä. Meidän tulee tehdä yhteistyötä niiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Yhteistyötä tekemällä EU:lla on mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisen kehityksen suuntaan", puolustusministeri Kaikkonen selventää.

Epävirallinen ministerikokous käynnistyy keskusteluilla tekoälystä ja uusista teknologioista. Puolustusministerit käsittelevät kokonaisuutta yhdessä yksityisen sektorin johtavien asiantuntijoiden kanssa. Keskustelussa syvennetään ymmärrystä niin tekoälyn ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista kuin haasteista puolustussektorilla. Mukaan on kutsuttu edustajat Natosta, YK:sta sekä korkea edustaja Mogherinin koolle kutsumasta asiantuntijaryhmästä (Global Tech Panel).

Puolustusministerit keskustelevat Helsingissä esimerkiksi siitä, miten tekoäly voidaan valjastaa EU:n puolustuksen kehittämiseen sekä miten voidaan varmistaa, että EU pysyy mukana globaalissa teknologian kehityksessä. Lisäksi ministerit käsittelevät digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä.

Puolustusyhteistyö - kokonaisturvallisuuden kulmakivi

Viimeisten vuosien aikana EU:n puolustusyhteistyö on syventynyt merkittävästi. Suomi tukee puheenjohtajakaudellaan tätä kehitystä ja nostaa esiin EU:n merkityksen puolustusyhteistyön mahdollistajana.

EU:n puolustusyhteistyössä on kyse jäsenmaiden puolustuksen vahvistamisesta EU:n välineitä hyödyntämällä. Lähivuosina puolustusyhteistyötä on kehitetty kokonaisvaltaisemmaksi ja kattavammaksi. Esimerkiksi teollisuuden kilpailukykyä parannetaan perustamalla Euroopan puolustusrahasto. Käytännön tasolla helpotetaan joukkojen ja kaluston liikkumista Euroopassa.

EU kehittää puolustusyhteistyötään tiiviissä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Helsingin kokoukseen osallistuu myös Naton ja YK:n edustajia.

"Puolustusyhteistyön merkitys on lähivuosien aikana kasvanut. On tärkeää, että tarkastelemme sitä useasta eri näkökulmasta ja myös tulevaisuuteen katsoen", toteaa puolustusministeri Kaikkonen.

Torstain 29. elokuuta ensimmäisessä työistunnossa puolustusministerit keskustelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksista turvallisuuteen ja puolustukseen. Päivä jatkuu keskustelulla merellisestä turvallisuudesta ja päättyy yhdessä ulkoministerien kanssa järjestettävään keskusteluun hybridiuhista. Ministerit arvioivat alustavia tuloksia ja kokemuksia Helsingissä heinäkuussa järjestetyistä skenaariopohjaisista keskusteluista. Niiden tavoitteena on kehittää EU:n kriisinkestokykyä ja lisätä tietoisuutta hybridiuhkista.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma ja teemat
EU2019FI-taustoitus: EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet
EU2019FI-taustoitus: EU:n ja Naton yhteistyö
EU2019FI-taustoistus: Yhteisiä toimia hybridiuhkien torjumiseksi
Kokouksen ohjelma
Median akkreditointi

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tuomas Koskenniemi, puolustusministeriö, p. 0295 140 058, tuomas.koskenniemi(at)defmin.fi
erityisasiantuntija Kristian Vakkuri, puolustusministeriö, p. 0295 140 123, kristian.vakkuri(at)defmin.fi (haastattelupyynnöt)

 
Tillbaka till toppen