Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU:s försvarsministrar diskuterar försvarssamarbetets framtid i Helsingfors

EU2019FIförsvarsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2019 15.55 | Publicerad på svenska 12.8.2019 kl. 20.20
Pressmeddelande

Vid det informella mötet för EU:s försvarsministrar den 28-29 augusti diskuteras ny teknik och den ständigt föränderliga världen. Ministrarna dryftar bland annat artificiell intelligens och hur klimatförändringen påverkar säkerheten och försvaret.

Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Finland, som är ordförande i Europeiska unionens råd, representeras av försvarsminister Antti Kaikkonen.

Impulser av ny teknik

Den artificiella intelligensen och digitaliseringen förändrar samhället på ett genomgripande sätt. Effekterna sträcker sig även till försvaret. Under sitt ordförandeskap vill Finland väcka en diskussion om följderna av utvecklingen av artificiell intelligens och digitalisering samt främja utnyttjandet av dessa i utvecklingen av EU:s försvar.

"Ny teknik, såsom artificiell intelligens, förändrar försvarets omvärld. Då vi utvecklar och utnyttjar dessa måste vi samarbeta. Om vi samarbetar har EU en möjlighet att påverka den internationella utvecklingen", förtydligar försvarsminister Kaikkonen.

Det informella ministermötet inleds med diskussioner om artificiell intelligens och ny teknik. Försvarsministrarna behandlar helheten tillsammans med ledande experter från den privata sektorn. I diskussionen fördjupas förståelsen för såväl den artificiella intelligensen och den nya teknikens möjligheter som för utmaningarna inom försvarssektorn. Företrädare för Nato, FN och den expertgrupp som den höga representanten Mogherini har sammankallat (Global Tech Panel) har bjudits in.

I Helsingfors diskuterar försvarsministrarna till exempel hur artificiell intelligens kan utnyttjas för att utveckla EU:s försvar samt hur man kan säkerställa att EU hänger med i den globala tekniska utvecklingen. Dessutom behandlar ministrarna etiska och juridiska frågor som rör digitaliseringen och den artificiella intelligensen.

Försvarssamarbetet - en hörnsten i den övergripande säkerheten

Under de senaste åren har EU:s försvarssamarbete fördjupats avsevärt. Under sitt ordförandeskap stöder Finland denna utveckling och lyfter fram betydelsen av att EU möjliggör ett försvarssamarbete.

I EU:s försvarssamarbete är det fråga om att stärka medlemsländernas försvar genom att utnyttja EU:s verktyg. Under de närmaste åren har försvarssamarbetet utvecklats och blivit mer övergripande och omfattande. Till exempel industrins konkurrenskraft förbättras genom att inrätta den Europeiska försvarsfonden. På praktisk nivå underlättas mobiliteten för trupper och materiel i Europa.

EU utvecklar sitt försvarssamarbete i tätt samarbete med sina partner. I mötet i Helsingfors deltar också företrädare för Nato och FN.

"Försvarssamarbetets betydelse har ökat under de senaste åren. Det är viktigt att vi granskar det ur olika perspektiv och också med blicken på framtiden", konstaterar försvarsminister Kaikkonen.

Vid den första arbetssessionen torsdagen den 29 augusti diskuterar försvarsministrarna konsekvenserna av klimatförändringen på säkerheten och försvaret. Dagen fortsätter med en diskussion om den maritima säkerheten och avslutas med en tillsammans med utrikesministrarna ordnad diskussion om hybridhot. Ministrarna bedömer preliminära resultat och erfarenheter av de scenariobaserade diskussioner som ordnades i Helsingfors i juli. Målet med de scenariobaserade diskussionerna är att utveckla EU:s krishanteringsförmåga och öka vetskapen om hybridhot.

Program och teman för Finlands EU-ordförandeskap
EU2019FI-bakgrund: EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar
EU2019FI-bakgrund: EU:s och Natos samarbete
EU2019FI-bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot
Program för mötet
Medieackreditering

Ytterligare information

Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn 0295 140 058, tuomas.koskenniemi(at)defmin.fi, Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn 0295 140 123, kristian.vakkuri(at)defmin.fi (intervjuförfrågningar)

 
Tillbaka till toppen