Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Förändringar i ambassadernas och konsulatens tjänster

Utrikesministeriet 30.4.2019 13.54
Nyhet

Från och med början av maj sköter beskickningarna inte längre ärenden som rör dödsbon. Förfrågningar om ämbetsbevis och adresser sköts bara i vissa fall. Det har också blivit möjligt att anlita utomstående tjänsteproducenter för notarius publicus-tjänster.

Ämbetsbevis och adressförfrågningar

Från och med början av maj sköter beskickningarna endast ärenden som rör förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara att myndigheterna i ett land inte lämnar ut information till andra än diplomatiska representanter.

Utrikesministeriet och beskickningarna kan också i framtiden ge råd och erbjuder information på webbplatsen Finland utomlands. Där finns kontaktuppgifter och tips på hur du får tag på befolkningsuppgifter i de länder som har befolkningsregister, som t.ex. Förenta staterna. På webbsidorna för de länder som inte har ett centraliserat system för befolkningsuppgifter, t.ex. Afghanistan, finns standardiserade brevmallar för olika ärenden som kan skrivas ut. 

Tjänster som gäller kvarlåtenskap

Bestämmelserna om tjänster som gäller kvarlåtenskap har upphävts i lagen och ambassaderna sköter inte längre dessa tjänster. 

Notarius publicus

Lagen gör det också möjligt för utrikesministeriet att lägga ut vissa notariella tjänster och assisterande uppgifter som föreskrivs i lagen om konsulära tjänster till externa tjänsteleverantörer.

Lagändringen led i produktivitetsprogram

Lagändringens mål är att upprätthålla förutsättningarna för god förvaltning inom de konsulära tjänster som hör till utrikesförvaltningens ansvarsområde inom ramarna för statens produktivitetsprogram. De konsulära tjänsterna ska skötas flexibelt, sparsamt och effektivt.

Ändringen av lagen om konsulära tjänster är ett led i utrikesministeriets pågående projekt för att utveckla de konsulära tjänsterna och regeringens spetsprojekt för smidigare lagstiftning och avveckling av normer.

Tillbaka till toppen