Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsförmågan stärks genom tilläggsbudget

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 13.10 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 13.20
Pressmeddelande
Rysslands invasion av Ukraina har medfört en grundläggande förändring i Finlands säkerhetspolitiska omgivning och kräver omedelbara åtgärder för att stärka försvarsförmågan. Tilläggsfinansieringen kommer att riktas till anskaffning av försvarsmateriel, personalkostnader, repetitionsövningar samt statsunderstöd för det frivilliga försvaret. Genom finansieringen säkerställs nivån på försvarsmaktens verksamhet och dess beredskap.
I regeringens andra tilläggsbudget för 2022 anvisas försvarsministeriets förvaltningsområde på grund av förändringarna i verksamhetsomgivningen en tilläggsfinansiering på sammanlagt cirka 669,4 miljoner euro, varav 176 miljoner euro anvisas för försvarsmaktens omkostnader och 490 miljoner euro för förvarsmaterielupphandlingar som ska inledas med kort varsel. En beställningsfullmakt för förstärkt försvarsförmåga 2022 på cirka 1,7 miljarder euro föreslås för långfristiga materielupphandlingar. Utgifterna för beställningsfullmakten kommer att infalla 2022-2027. Med finansieringen upphandlas bland annat pansarvärnsvapen och luftvärnsvapen, utrustning för stridande, materiel för artilleribeskjutning och fältunderhåll samt robo-tar till sjö- och luftförsvaret. Statsunderstödet för det frivilliga försvaret ökas i år med knappt 3,2 miljoner euro.
Dessutom omfattar tilläggsbudgeten ändringar i mervärdesskatteutgifter, utbetalningar i fråga om pågående upphandlingar och valutakursutgifter samt andra anslagsallokeringar av teknisk natur. Finansieringsprofilen för multirollflygplanen senareläggs så att den årsandel på 1,5 miljarder euro som reserverats för 2022 skjuts fram till kommande år.
Vid försvarsministeriet ges mer information av Kristiina Olsson, ekonomidirektör, tfn 0295 140 220, och Heikki Kuru, specialsakkunnig, tfn 0295 140 007.


 
Tillbaka till toppen