Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Försvarsmaktens övning ARCTIC LOCK 2021 ersätts med en nationell huvudstridsövning

Försvarsministeriet 21.9.2020 14.53
Pressmeddelande

Försvarsmaktens huvudstridsövning ARCTIC LOCK 2021 planerades att hållas i maj-juni 2021. ARCTIC LOCK var avsett att vara försvarsmaktens största övning 2021 med en betydande del internationellt samarbete. Till övningen kallades 13 länder som är viktiga för Finlands försvarssamarbete, stabspersonal samt observatörer från EU och Nato.

Beredningen av övningen har i år fortsatt med beaktande av de rese- och mötesbegränsningar som covid-19-pandemin medfört. De internationella partnerländer som bjudits in till övningen har fortfarande förbundit sig att delta i övningen, men den internationella planeringen har på grund av covid-19-begränsningarna inte kunnat fortsätta efter mars 2020. Det är inte längre möjligt att skjuta upp de internationella planeringstillfällen som är nödvändiga för genomförandet av övningen och de förberedande evenemang som hänför sig till dem, såsom undersökningar av terrängen på övningsområdet.

Av ovan nämnda orsaker och på grund av det rådande pandemiläget och dess utvecklingsprognos fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott, på framställning av försvarsministeriet, den 18 september 2020 att planeringen av övningen ARCTIC LOCK 21 avbryts, att övningen inhiberas och ersätts med Försvarsmaktens nationella huvudstridsövning 2021.

-Det är viktigt med internationell övning, men i det här läget är det ännu viktigare att tygla coronaviruset. Därför är det motiverat att ersätta ARCTIC LOCK med en nationell övning, konstaterar försvarsminister Antti Kaikkonen.

Enligt minister Kaikkonen utreder Försvarsförvaltningen möjligheterna att ordna en betydande internationell övning senare på 2020-talet.

I stället för de omkring 20 000 deltagare som planerats delta i övningen ARCTIC LOCK kommer Försvarsmaktens huvudstridsövning 2021 att genomföras med omkring 15 000 nationella deltagare.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Janne Kuusela, biträdande avdelningschef, tfn 0295 140 206, och Jyri Saanio, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 003.

Tillbaka till toppen