Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Försvarsminister Kaikkonen deltar i workshop om EU:s strategiska kompass

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2021 15.00 | Publicerad på svenska 20.10.2021 kl. 15.10
Pressmeddelande
Torsdagen den 21 oktober 2021 ska försvarsminister Antti Kaikkonen delta i en workshop om EU:s strategiska kompass i Bryssel. Den strategiska kompassen avses bestämma färdriktningen och precisera målen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande 5-10 åren.
Under workshoppen på ministernivå diskuteras bland annat EU:s förmåga att svara på kriser, bemöta hybridhot, EU:s kapaciteter och samarbetet mellan EU och Nato.
Denna workshop är den sista diskussionen på ministernivå innan det första utkastet till strategisk kompass behandlas i rådet för utrikes frågor i november.

Torsdagen den 21 oktober deltar minister Kaikkonen dessutom i ett ministermöte för det av Tyskland ledda ramstatssamarbetet FNC i Bryssel. Syftet med mötet är att godkänna FNC:s årliga lägesrapport och att diskutera framtidsutsikterna för FNC-samarbetet.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Ilmari Uljas, specialsakkunnig (strategiska kompassen), tfn 0295 140 048 och Samuli Puhakka, specialsakkunnig, (FNC), tfn 0295 140 089. Ytterligare information om kommunikationen vid mötena ges av Emma Virkkunen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 140 176.


 
Tillbaka till toppen