Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Försvarsministeriet beslutade om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan Försvarsmakten, Nammo Lapua Oy och Nammo Vihtavuori Oy

Försvarsministeriet 20.11.2020 12.08
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Kaikkonen har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att med två företag i den nordiska ammunitionskoncernen, inhemska Nammo Lapua Oy och Nammo Vihtavuori Oy, underteckna ett strategiskt partnerskapsavtal.

Det strategiska partnerskapsavtalet mellan Försvarsmakten, Nammo Lapua Oy och Nammo Vihtavuori Oy är en uppgörelse som gäller alla beredskapstillstånd och produktionen av ammunition och explosiva varor, med vilken man säkerställer grunden för den inhemska försörjningsberedskapen inom sektorn för ammunition och explosiva varor.

Genom det strategiska partnerskapsavtalet etableras det långvariga samarbetet mellan Försvarsmakten och Nammo-koncernens inhemska bolag. Det har funnits tydliga tecken på ett partnerskap redan sedan 2014 då försvarsförvaltningen ingick ett försörjningsberedskaps- och partnerskapsavtal som berörde hela Nammo-koncernen.

Det strategiska partnerskapsavtalet gäller tills vidare, och totalvärdet av upphandlingarna som ska göras på basis av det är cirka 20 miljoner euro/år. Detta inkluderar inte mervärdesskatt.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412.

Tillbaka till toppen