Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgruppers förslag till åtgärder efter coronakrisen

26.8.2020 19.06
FM SRK

Statsrådets kansli tillsatte i juni i enlighet med exit- och återuppbyggnadsgruppens förslag fyra förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupper med uppgiften att bereda förslag till åtgärder för återhämtning och återuppbyggnad efter krisen. I arbetsgrupperna behandlades den offentliga sektorns produktivitet, internationell ekonomi och konkurrenskraft, kunnande och innovationer samt beredskap inför kriser.

Arbetsgruppen överlämnade rapporterna och förslagen till regeringen fredagen den 21 augusti, och regeringen behandlade dem vid sin aftonskola onsdagen den 26 augusti.

Exit- och återuppbyggnadsgruppens handlingar (på finska)

Tillbaka till toppen