Statsrådet och ministerierna Media
Meny

Statsrådets allmänna sammanträde 24.10.2019 Regeringens proposition om automatisk rapportering av kommuners ekonomiska information till riksdagen

24.10.2019 14.08
FM

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning som gäller produktion och rapportering av kommuners ekonomiska information. Propositionen syftar till att göra det möjligt att få tillförlitlig, aktuell och jämförbar information om kommunernas ekonomi till stöd för kommunernas och statens beslutsfattande. Dessutom strävar man efter att förenkla praxis kring produktionen och rapporteringen av ekonomisk information och att minska kommunernas och samkommunernas kostnader för rapporteringen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen