Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Försvarsbudgeten följer försvarsredogörelsen
Regeringens förslag till anslag för försvarsministeriets förvaltningsområde 2018

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 12.12 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 12.20
Pressmeddelande

De sammanlagda utgifterna för försvarsministeriets förvaltningsområde växer en aning jämfört med i år. Regeringens förslag till anslag för försvarsministeriets förvaltningsområde för 2018 är sammanlagt 2 872 miljoner euro som är cirka 42 miljoner euro (1 procent) mer än i budgeten för 2017. Förslaget innehåller bl.a. en ökning av anslagen till försvaret, vilken nämns i regeringsprogrammet, samt ett tilläggsanslag för den förbättring av beredskapen som ändringen i den säkerhetspolitiska omgivningen förutsätter. Utgifterna under försvarsministeriets huvudtitel utgör 1,24 procent av den beräknade bruttonationalprodukten för 2018 (2017: 1,27 procent).

Av de anslag (utan mervärdesskatt) som beviljats för det militära försvaret är cirka 941 miljoner euro (39 procent) ämnade för den materiella beredskapen. Andelen för upphandlingen av försvarsmateriel är 483 miljoner euro. Av de anslag som beviljats för Försvarsmaktens omkostnader ska enligt förslaget cirka 458 miljoner euro användas till underhåll av materiel och till att utrusta trupperna.

En beställningsfullmakt på högst 1,6 miljarder euro för materiell utveckling av Försvarsmakten 2018 föreslås för försvarsmaterielupphandlingar, vilkas utgifter infaller under perioden 2018-2027. Marinens strategiska förmågeprojekt Flottilj 2020 ingår huvudsakligen i denna beställningsfullmakt. Andra större projekt som inleds är bl.a. Marinens Flottilj 2000 MLU, ytavvärjningsrobotsystem 2020, markförsvarets infrastruktur, målidentifieringsstöd för militär spaning och utrustning av Flygvapnets baser. För Försvarsmaktens omkostnader under 2018-2022 föreslås en beställningsfullmakt på 166 miljoner euro, med vilken ska göras upphandlingar som ingår i Försvarsmaktens utvecklingsprogram och skaffas reservdelar och underhållstjänster.

Tyngdpunkten i den militära krishanteringen år 2018 ligger i Libanon, Irak och Afghanistan. För materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen anvisas 57 miljoner euro. De finländska krishanteringstruppernas beräknade sammanlagda styrka i olika insatser, i huvudsak i Libanon, Irak och Afghanistan, kommer enligt nuvarande bedömningar att vara cirka 520 årsverken.

 
Tillbaka till toppen