Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 26.9.2019 Regeringen föreslår för riksdagen att ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar ska senareläggas

26.9.2019 13.35
KM

Regeringen överlämnade den 26 september 2019 en proposition till riksdagen med förslag om att ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar ska senareläggas med ett år, alltså till den 1 november 2020. Avsikten är att man under det kommande året ska utreda om Finlands lagstiftning om lätta bilar kan ändras i enlighet med unionens lagstiftning.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen