Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsrådets allmänna sammanträde 16.11.2017 Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen 2018

16.11.2017 13.53
FM SRK

Regeringen överlämnade den 16 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Enligt förslaget kommer anslagsbehovet att öka med 99 miljoner euro och inkomstposten höjs med 32 miljoner euro. Propositionen ökar statens nettoupplåning med 67 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas vara cirka 3,0 miljarder euro år 2018. Enligt den tredje tilläggsbudgetpropositionen har nettoupplåningen 2017 beräknats uppgå till 4,5 miljarder euro. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2018 uppgå till cirka 110 miljarder euro.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen