Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 15.11.2018 Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2019

15.11.2018 14.08
SRK

Regeringen överlämnade torsdagen den 15 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Enligt den kompletterande budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 99 miljoner euro och inkomstposterna sänks med 80 miljoner euro. Förslaget ökar statens nettoupplåning med 178 miljoner euro. Statsskulden uppskattas uppgå till cirka 109 miljarder euro vid utgången av 2019. I skatteinkomsterna föreslås så gott som inga ändringar alls.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen