Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt

2.4.2020 15.30
SRK

Syftet med regeringens proposition är att stärka den ekonomiska ställningen för dem som behöver utkomstskydd för arbetslösa i det svåra ekonomiska läge som orsakats av coronavirusepidemin. Arbetsgivarna har varit tvungna att anpassa sin verksamhet på grund av nedgången i efterfrågan till följd av coronavirusepidemin. Enligt regeringens förslag ska arbetstagarnas försörjning stärkas i denna situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade.      

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgifter sänks på grund av det det ekonomiska läget till följd av coronaepidemin
Kommunerna kompenseras för temporär minskning av skatteinkomsterna               
Dröjsmålsräntan på skatter som omfattas av betalningsarrangemang sänks för viss tid
Även rederierna ska få spelrum när det gäller arbetspensionsförsäkringsavgifterna 
Transport av farliga ämnen tryggas under undantagsförhållanden
Matpenning till beväringar även under den lediga perioden

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)                     

Tillbaka till toppen