Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Uppföljning av regeringsprogrammet
Mål som gäller klimatneutralitet och livskraft främjades i maj

Valtioneuvoston kanslia 2.6.2021 9.00

Publicerad på svenska 2.6.2021 kl. 9.10

Under maj månad slutfördes nio projekt inom ramen för handlingsplanen för statsminister Marins regering. Genom projekten främjades i synnerhet regeringens klimatneutralitetsmål, mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och mål om ett livskraftigt Finland. I syfte att främja målet om en trygg rättsstat godkände statsrådet en redogörelse för den inre säkerheten.

De nya skrivningarna och preciseringarna i samband med regeringens halvtidsöverläggning syns i uppföljningen av handlingsplanen i juni. För närvarande fastställs det tidsplaner och ansvariga ministerier för dessa. 

Tillbaka till toppen