Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Uppföljning av regeringsprogrammet
Mål som gäller klimatneutralitet och livskraft främjades i maj

statsrådets kansli 2.6.2021 9.00 | Publicerad på svenska 2.6.2021 kl. 9.10

Under maj månad slutfördes nio projekt inom ramen för handlingsplanen för statsminister Marins regering. Genom projekten främjades i synnerhet regeringens klimatneutralitetsmål, mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och mål om ett livskraftigt Finland. I syfte att främja målet om en trygg rättsstat godkände statsrådet en redogörelse för den inre säkerheten.

De nya skrivningarna och preciseringarna i samband med regeringens halvtidsöverläggning syns i uppföljningen av handlingsplanen i juni. För närvarande fastställs det tidsplaner och ansvariga ministerier för dessa. 

Tillbaka till toppen