Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Uppföljning av regeringsprogrammet
I december färdigställdes 10 åtgärder i regeringens handlingsplan

statsrådets kansli 5.1.2021 10.41 | Publicerad på svenska 5.1.2021 kl. 10.51

Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärder för att förbättra sysselsättningen och arbetsmarknadsställningen bland personer över 55 år. Det godkändes gemensamma riktlinjer  för reformen av det kontinuerliga lärandet. Den bostadspolitiska arbetsgruppen tar ställning till stödet för bostadsproduktionen och boendekvaliteten.

I december färdigställdes 10 åtgärder i regeringens handlingsplan. 

Regeringspartierna har dragit upp riktlinjer för åtgärder som förbättrar sysselsättningen bland personer över 55 år, främjar orken i arbetet och arbetsförmågan samt stärker kompetensen och omställningsskyddet. Den sammanlagda effekten av åtgärderna bedöms vara att sysselsättningen ökar med cirka 10 300 personer. Regeringen vidtar under regeringsperioden sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. Beslut om regeringens övriga sysselsättningsåtgärder fattas vid halvtidsöverläggningen.

En grupp bestående av riksdagsledamöter har godkänt riktlinjer för det kontinuerliga lärandet, genom vilka man främjar möjligheterna för personer i arbetsför ålder att utveckla sin kompetens och säkerställer tillgången på kompetent arbetskraft. Utbildnings- och sysselsättningstjänsterna utvecklas som en helhet, eftersom man genom reformen vill svara särskilt på de kompetensbehov som förändringarna i arbetslivet medför.  

Riktlinjerna hänför sig till lärandet som en del av arbetslivet, till servicesystemet för kontinuerligt lärande och till tjänsternas tillgänglighet. Möjligheterna att studera vid sidan av arbetet och lära sig på arbetsplatsen ökas och matchningen mellan behovet och utbudet av kompetent arbetskraft förbättras.

Den arbetsgrupp som berett utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken överlämnade sitt arbete till miljö- och klimatminister Krista Mikkonen den 18 december. Arbetsgrupp har diskuterat hur man kan trygga ett gott boende till rimligt pris för alla i Finland. Enligt arbetsgruppen ska de nuvarande goda verksamhetsmodellerna, såsom den statligt stödda bostadsproduktionen, fortsätta och utvecklas över regeringsperioderna.

Arbetsgruppens syn på läget inom Finlands bostadspolitik var god enligt en lägesanalys och de sakkunniga som hördes. Till exempel polariseringen på bostadsmarknaden påverkar dock finländarnas boende och priset på bostäderna, och finländarnas skulder har ökat. I synnerhet de ungas ägarboende har minskat under de senaste tio åren.

Tillbaka till toppen