Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kai Sauer understatssekreterare och Mikko Kinnunen avdelningschef

Utrikesministeriet 29.5.2019 13.14
Nyhet

Vid sitt sammanträde den 29 maj beslutade statsrådet att utnämna en ny understatssekreterare och en avdelningschef vid utrikesministeriet.

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Kai Sauer till utrikesministeriets understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitik) för perioden 1.6.2019–31.8.2023. Sauer tjänstgör för närvarande som chef för Finlands ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York, en tjänst han innehaft sedan 2014.

Sauer har tidigare varit chef för ambassaden i Jakarta 2010–2014. Vid utrikesministeriet har han varit enhetschef vid enheten för FN och allmänna globala frågor 2007–2010 och vid enheten för sydöstra Europa 2005. Han innehade olika FN-uppdrag 2003–2004 och 2006–2007. Sauer har en magisterexamen i samhällsvetenskaper. Han har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1995.
 

Statsrådet beslutade också att utnämna utrikesrådet Mikko Kinnunen till avdelningschef vid utrikesministeriets politiska avdelning 1.6.2019–31.8.2023. Kinnunen har varit ministeriets hybridambassadör sedan 2018. Han var enhetschef vid enheten för säkerhetspolitik och krishantering 2013–2018 och vid enheten för civil krishantering 2007–2008.

Kinnunen var Finlands ambassadör i Kazakstan 2009–2013. Han har också tjänstgjort vid beskickningarna i New York, Washington och Moskva. Kinnunen har en politices kandidatexamen. Han har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1996.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413

Tillbaka till toppen