Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Civilsamhällesorganisationer beviljas 206,8 miljoner euro för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet 9.2.2018 9.37 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 9.40
Pressmeddelande

Utrikesministeriet har på beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen beviljat finländska civilsamhällesorganisationer (CSO) 206,8 miljoner euro för deras utvecklingssamarbetsprogram 2018–2021. Programstödet har beviljats 22 CSO:ers program. De fem största mottagarna är Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssällskapet, Fida International, Plan Finland och Finlands Röda Kors.

Alla 22 organisationer har fått programstöd av utrikesministeriet tidigare. Hälften av organisationerna får nu mer stöd än tidigare, sex organisationers stöd hålls på samma nivå som 2017 och fem organisationers programstöd minskar jämfört med nivån 2017.

”Anslaget är lika stort som 2017. Med samma summa siktar vi på ett omfattande arbete med långsiktiga effekter. Nu har stödet höjts för de organisationer som klarade sig bäst i helhetsbedömningen”, säger minister Kai Mykkänen.

De program som fått stöd är inriktade på Östafrika, Syd- och Sydostasien och Mellanöstern. De mest betydande samarbetsländerna i Afrika är Uganda, Kenya, Etiopien, Somalia, Tanzania och Sydsudan. Genom sitt arbete utvecklar organisationerna lokalbefolkningens arbets- och utkomstmöjligheter, utbildning och hälsovård, ofta bland de allra fattigaste befolkningsgrupperna. På detta sätt försöker man minska den samhälleliga ojämlikheten.

I många av programmen ligger fokus på flyktingar och de samhällen som tar emot flyktingar i utvecklingsländer. Verksamheten tar sig också an de grundläggande orsakerna till migrationen, till exempel fattigdom, allmän utsiktslöshet och katastrofresiliens. Bland mottagarna till stödet finns CSO:er som är experter på konfliktlösning och demokratifrämjande. Genom programmen främjas också hållbar användning av naturresurser. Avsikten är att beakta klimatförändringen i all verksamhet.

De program som får stöd av utrikesministeriet genomförs i samarbete med lokala partner. Genom verksamheten stärks utvecklingsländernas civilsamhällen så att de kan arbeta för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt stöds myndigheter i att bära sitt ansvar för att rättigheterna tillgodoses och i att producera samhälleliga tjänster. Organisationernas verksamhet pågår huvudsakligen i utmanande miljöer. I flera av målländerna har civilsamhällets utrymme krympt och organisationernas arbete har blivit svårare.

Programstödet är utrikesministeriets viktigaste stöd till CSO:ers utvecklingssamarbete. För första gången ordnades utlysningen av statsunderstödet så att alla 22 organisationer sökte om statsunderstöd samtidigt för en fyraårsperiod. År 2021 planeras en utlysning av programstöd som är öppen för alla civilsamhällesorganisationer. Utrikesministeriet beviljar också stöd för små och medelstora organisationers enskilda projekt.

Ytterligare information: Titta Andersson-Bohren, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 513 1539 ochJyrki Nissilä, enhetschef, enheten för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 205

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Programstödsmottagare och beviljat stöd 2018-21 (pdf, 11 kb, 1 sida)

Tillbaka till toppen