Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Generalmajor Esa Pulkkinen blir chef för EU:s militära stab

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2015 8.24
Pressmeddelande

Avdelningschefen vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, generalmajor Esa Pulkkinen har valts till chef för EU:s militära stab (Director General of the EU Military Staff, DGEUMS). DGEUMS är den nästhögsta militärtjänsten i EU. Tjänsteperioden är tre år. Den nuvarande chefens, generallöjtnant Wolfgang Wosolsobens, period går ut i maj 2016. Kommendörerna för försvarsmakterna valde hans efterträdare vid EU:s militärkommittés möte den 19 maj 2015.

Generalmajor Esa Ilmari Pulkkinen (f. 1957) har sedan år 2011 varit avdelningschef vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Åren 2008-2010 tjänstgjorde Pulkkinen som operativ chef vid EU:s militära stab i Bryssel. Tidigare har han varit biträdande avdelningschef vid huvudstabens planeringsavdelning, ordförande för en arbetsgrupp för EU-ordförandeskapet vid försvarsministeriet, kommendör för Jägarbrigaden i Sodankylä, chef för planeringsavdelningen och nationell sakkunnig vid EU:s militära stab, lett Pansarskolan samt varit äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Generalstabsofficersexamen avlade Pulkkinen år 1989. Till generalmajor befordrades han år 2014.

EU:s militära stab inrättades genom ett beslut av rådet år 2001. Dess personal består av sakkunniga som medlemsländerna sänder och som utgör kärnan i EU:s militära sakkunskap. Staben stöder EU:s militärkommitté (EUMC). Administrativt utgör staben en del av EU:s yttre åtgärder.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Rasmus Hindrén, tfn 0295 140 322

 
Tillbaka till toppen