Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Den sänkta självriskandelen för räntan på räntestödslån bibehålls för att produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader ska öka

Miljöministeriet 19.12.2019 14.25
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag fattat beslut om en förordningsändring genom vilken den självriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på långa räntestödslån som beviljas för byggande, förvärv eller ombyggnad av hyresbostäder hålls på 1,7 procent till utgången av 2023.

Om inte detta beslut hade fattats skulle den sänkning av självriskandelen som infördes 2016 ha upphört vid utgången av 2019, och då skulle den andel som låntagaren ska betala av räntan på lånet ha stigit till 2,5 procent.

Syftet med den sänkta bassjälvriskandelen för räntan är att öka produktionen av statligt understödda hyresbostäder med skäliga boendekostnader i enlighet med regeringsprogrammet och det betänkande av revisionsutskottet som riksdagen godkände hösten 2018 (RSk 26/2018 rd; ReUB 3/2018 rd). Avsikten är att främja bostadsproduktionen i synnerhet i de stora tillväxtcentrumen. Ändringen bidrar till att ekonomin i statligt understödda bostadsprojekt förbättras på lång sikt.

Ändringen gäller nya räntestödslån. De övriga lånevillkoren ändras inte. Beslut om fullmakten att bevilja räntestödslån för statligt understödd bostadsproduktion fattas årligen i samband med statsbudgeten.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2023.

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, [email protected]

Tillbaka till toppen