Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 5.7.2018 Integrationsfrämjandet ska i fortsättningen ordnas av landskapet

5.7.2018 14.00
TEM

I fortsättningen ska landskapet svara för de integrationsfrämjande tjänsterna för invandrare. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 juli 2018. De integrationsfrämjande tjänster som det föreskrivs om i lagen om främjande av integration, såsom inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning, ska enligt propositionen ha likartat innehåll som i nuläget.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Tillbaka till toppen