Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header

Statsrådets allmänna sammanträde 17.10.2019 Förslag om att utvidga konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter

17.10.2019 14.02
JM

Regeringen föreslår att konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas. Den proposition som lämnades till riksdagen i dag bygger på en EU-förordning om samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter som medlemsstaterna ska börja tillämpa vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna. Syftet med propositionen är samtidigt att öka konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa i lagöverträdelser på ett mer allmänt plan också i till exempel den nationella tillsynen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen