Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Kommunerna bereder sig på att befolkningen åldras

Miljöministeriet 12.1.2018 8.37 | Publicerad på svenska 12.1.2018 kl. 8.50
Pressmeddelande

Före år 2030 kommer antalet personer som är över 75 år att ha nästan fördubblats i de flesta kommuner. Kommunerna har en central roll när det gäller att bereda sig på befolkningens åldrande på lokal nivå. Inom Programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017, som koordinerades av miljöministeriet, och i kommunernas gemensamma utvecklingsprojekt har det tagits fram en modell för hur kommunerna kan beakta äldres boendebehov.

Kommunerna har goda möjligheter att bereda sig på äldres boendebehov tillsammans med olika aktörer. Metoderna måste studeras ur olika synvinklar.

”Kommunerna är i nyckelställning när det gäller att förbättra boendeförhållandena för äldre. Det gäller att kunna ta till vara de olika metoderna. Den modell för framförhållning som tagits fram inom projektet är ett exempel på en mer helhetsinriktad granskning av behov och åtgärder”, säger bostadsrådet Raija Hynynen vid miljöministeriet.

Modellen för framförhållning och beredskap i fråga om äldres boendebehov består av fyra faser: att förutse befolkningens åldrande, att förutse boendebehoven, att bereda sig på bygg- och ändringsbehov och att bereda sig på åtgärder. Framförhållningen och beredskapen bör också ske med beaktande av såväl dagens som morgondagens äldre, och därför bör kommunerna ha en uppfattning om hur befolkningen åldras under åtminstone de kommande tjugo åren. Modellen kan tillämpas på kommunernas och landskapets beredning av strategier för bostads- och äldrepolitiken, men också på specifika bostadsområden.

Resultaten tillämpas redan i praktiken

I arbetet har man utgått från Finlands miljöcentrals material, nationell statistik och de enkäter och aktiverande workshoppar som genomförts i fem kommuner. Under workshopparna behandlades de framtida behov och förväntningar som gäller äldres boende och som kartlades i samband med enkäterna. I workshopparna deltog de personer i kommunerna som ansvarar för boende, planläggning och social- och hälsovård. I arbetet deltog även intressegrupper, t.ex. byggexperter och äldreråd.

Under projektet togs det fram kommunspecifika åtgärder med tanke på framförhållningen och beredskapen. Dessa kan t.ex. hänföra sig till utvecklingen av bostadsområden, vilket också inbegriper användning av lokaler som hör till kommunerna och tredje sektorn. Åtgärderna inbegriper även rådgivning och information till äldre i frågor som gäller boende så att de äldre i högre grad exempelvis ska utnyttja möjligheten till reparationsunderstöd. Det är viktigt att de äldres behov beaktas i kommunernas tomt- och planläggningspolitik, t.ex. genom att tillgänglighetsaspekten framhävs vid överlåtelse av tomter.

I workshopparna diskuterades också tjänsternas tillgänglighet, gemenskapskänslan och insatser för att minska ensamheten bland äldre, och det lades fram olika idéer beträffande möjligheterna att bo hemma. Det är också viktigt att anlita frivilliga och grannhjälp och att stärka de äldres känsla av delaktighet.

”För Vasa kom detta arbete lägligt. Genom enkäten och workshopparna fick vi värdefull information om de äldres önskemål och behov beträffande boendet. Informationen kommer att utnyttjas i planeringen av det äldreanpassade bostadsområdet Travdalen och det kvarter som är inriktat på gemenskap och välmående för äldre. Tack vare projektet fick Vasa stad ytterligare inspiration i arbetet med att förutse och bereda sig på äldres boendebehov”, säger bostadschef Jonas Nylén vid Vasa stad.

Mer information

Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 093, [email protected]
Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group Oy, tfn 050 530 47 37, [email protected]

 

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen