Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets allmänna sammanträde 28.1.2021 Lagförslag dämpar överföringspriserna för el och skär ned distributionsbolagens intäkter

28.1.2021  14.25
ANM

Den 28 januari 2021 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden för att dämpa prisstegringen inom eldistributionen och minska distributionsbolagens avkastning. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen