Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Föredragning för republikens president 24.2.2017 Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter stadfästes

24.2.2017 12.12
ANM

Republikens president stadfäste den 24 februari lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter. I lagen föreskrivs om stöd som betalas till de sektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage för att kompensera den höjning av elpriset som utsläppshandeln föranleder. De sektorer som anges i lagen kan få statligt stöd till ett belopp vars storlek beror bl.a. på priset på utsläppsrätten samt stödtagarens elförbrukning eller produktionsnivå.

Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)

Tillbaka till toppen